БАЛИРОВА̀Ч

БАЛИРОВА̀Ч м. Работник, който прави нещо на големи вързопи, на бали. Балировач на сено. Балировач на тютюн.

Списък на думите по буква