БАЛИСТЍЧЕН

БАЛИСТЍЧЕН -чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Физ. Воен. 1. Който се отнася до балистика; балистически. Балистични закони.

2. Който представлява пътя на движението на сводобно хвърлено тяло. Балистична крива. Балистична траектория. Балистичен полет.

Балистична ракета. Спец. Ракета, движеща се по траекторията на свободнопадащо тяло, изминаваща част от пътя си като свободнопадащо тяло.

Списък на думите по буква