БАЛКАНДЖЍЯ

БАЛКАНДЖЍЯ, ‑ѝята, мн. ‑ѝи, м. 1. Човек, който е роден или живее в планинско селище; планинец, балканец. Керванът се състоеше все от хора балканджии, расли сред старопланинските и средногорските букаци, които кърджалийските зверства бяха подгонили далеко на север. А. Гуляшки, СВ, 5. Повечето работници бяха млади момци, снажни балканджии, накипели от сила и здраве. Г. Дръндаров, ВЗ, 49.

2. Човек, който е роден или живее в старопланинско селище. Хубави хора са нашите балканджии. Мисля си за сдържаните и работливи мъже от Рибарица, за пестеливите чернивитски стопани. Н. Тихолов, ДКД, 119. Селото беше разположено на границата между полето и предпланините на Балкана и тук всеки вторник ставаше малък пазар — балканджиите идваха с раздрънканите си каруци на високи колела да продадат дърва за горене. Ем. Манов, ДСР, 300.

Списък на думите по буква