БАЛКА̀НЕЦ

БАЛКА̀НЕЦ, мн. ‑нци, м. 1. Жител на Балканския полуостров. Страшимиров знаеше, че ще воюваме пак, знаеше, че тая война ще бъде съдбоносна не само за нас, за балканците, но и за Европа. Сб??СЕП, 88. Съживи се вярата, че Македония ще бъде освободена, че на Балканите ще настане мир. И че ще се тури край на ежбите между балканци. Ив. Кирилов, Съч. II, 119.

2. Рядко. Балканджия, планинец. Щяха да ме изгонят тия диви балканци, когато дойдох. Искали ходжата да им учи децата. Л. Александрова, ИЕЩ, 98. Година преди да дойдат казаците, в пазвите на букака,.., бе загинал с коса в ръка коравият балканец — ковачът. 3. Сребров, Избр. разк., 60.

Списък на думите по буква