БАЛКАНИЗА̀ЦИЯ

БАЛКАНИЗА̀ЦИЯ ж. 1. Нов. Полит. Разделяне на дадена страна или район на отделни агресивно настроени една към друга политически единици или етнически общности (подобно на страните от Балканския полуостров след Първата световна война и на Югославия през последното десетилетие на ХХ в.); балканизиране.

2. Езикозн. Процес на образуване на общи езикови особености в балканските езици, създаване на балканизми.

Списък на думите по буква