БАЛКАПА̀НЕЦ

БАЛКАПА̀НЕЦ, мн. ‑нци, м. Истор. Български търговец, който притежавал кантора в Балкапан хан в Цариград през втората четвърт на ХIХ в.

Списък на думите по буква