БАЛМАСКЀ

БАЛ-МАСКЀ, мн. няма, ср. Бал, в който участниците носят маски; маскен бал.

— От фр. bal masqué.

Списък на думите по буква