БА̀ЛНЕО

БА̀ЛНЕО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: свързан с минерални бани, напр.: балнеолечебница, балнеосанаториум, балнеокурорт и др.

— От лат. balneum ’баня’.

Списък на думите по буква