БАЛНЕОГРА̀ФИЯ

БАЛНЕОГРА̀ФИЯ, мн. няма, ж. Дял от балнеологията, който се занимава с описанието на банските и калолечебните курорти и находища.

Списък на думите по буква