БАЛНЕОКЛИМАТЍЧЕН

БАЛНЕОКЛИМАТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. –чни, прил. Който се отнася до едновременното използуване на бански и климатични лечебни фактори; балнеоклиматически. Балнеоклиматичен курорт.

Списък на думите по буква