БАЛНЕОКЛИМАТЍЧЕСКИ

БАЛНЕОКЛИМАТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. –и, прил. Балнеоклиматичен. Балнеоклиматическо лечение.

Списък на думите по буква