БАЛНЕОКУРО̀РТЕН

БАЛНЕОКУРО̀РТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до балнеокурорт. Балнеокурортно лечение. Балнеокурортна поликлиника.

Списък на думите по буква