БАЛНЕОЛЕЧЀБЕН

БАЛНЕОЛЕЧЀБЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. Който се отнася до лекуване с минерални води; балнеотерапевтичен, балнеоложки. На първо място минералните води намират приложение в балнеолечебното и курортното дело. Н. Ненков и др., БС, 39. Балнеолечебен курорт.

Списък на думите по буква