БАЛНЕОЛЕЧЀБНИЦА

БАЛНЕОЛЕЧЀБНИЦА ж. Специализирана болница, в която се извършва лекуване чрез балнеологични и физиотерапевтични методи; балнеологична лечебница. В балнеологичния комплекс са обзаведени курортна поликлиника с физиотерапевтично отделение, балнеолечебница и баня. М. Гловня и др., Р, 135.

Списък на думите по буква