БАЛНЕОЛЕЧЀНИЕ

БАЛНЕОЛЕЧЀНИЕ ср. Лечение с минерални води; балнеотерапия. — Та той [Беловски] на никого нищо не отказва. Рецепта, болничен лист, отпуска, балнеолечение, курортно лечение. М. Радев, СР, 83.

Списък на думите по буква