БАЛНЕОЛО̀ГИЯ

БАЛНЕОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Дял от медицината, в който се изучават свойствата на минералните води и лечебната кал, както и приложението им при лекуване.

Списък на думите по буква