БАЛНЕОЛО̀ЖКИ

БАЛНЕОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от. балнеолог и от балнеология; балнеолечебен, балнеотерапевтичен. София, като столица на нашата Република и благодарение на своето разположение и природни богатства, и в бъдеще ще се развива като главен политически,.., балнеоложки и курортен обект от национално и международно значение. ВН, 1959, бр. 3045, 2. Източно от Берковица е новият град Вършец, който се развива като единственият голям балнеоложки център в Северна България. Геогр. Х кл, 188.

Списък на думите по буква