БАЛНЕОСАНАТО̀РИУМ

БАЛНЕОСАНАТО̀РИУМ м. Лечебно

заведение, в което се използуват за лечебни цели главно естествените минерални води. Известно е, че нашата страна е богата с топли извори,.. Около много от тях са построени прекраснш балнеосанаториуми, почивни станции и плажове с минерална вода. Н. Ненков и др., БС, 3.

Списък на думите по буква