БА̀ЛО

БА̀ЛО, мн. ‑а̀, ср. Диал. Дебел тепан домашен вълнен плат за дрехи — аба, шаяк. В широката бусарска стая брат ми разкрои на една дълга маса саите от черно домашно бало. Кр. Григоров, ОНУ, 115. Облекло правет от платно, от бало, от сукно, от всякаква тъкан и от кожи. Д. Манчов,БЕ II, 19. // Само мн. Различни видове от този плат. Тая шарена тълпа нахлу в абаджийската чаршия,.. и сякаш потъна безследно в човешкото гъмжило сред петдесетте дюкяна от двете страни на широката улица, скрити на тъмно зад високите навеси, гдето лежаха на сушина денкове с вълна и всякакви сукнааби от дебели бала. А. Христофоров, А, 116.

Списък на думите по буква