БАЛО̀Н

БАЛО̀Н м. 1. Летателен уред, който се състои от леко сферично или крушовидно тяло от непропусклива материя, напълнено с по-лек от въздуха газ, и от кош, предназначен за въздухоплавателите и за товар. Бай Пенчо е аеронавт, живее в Канада и си вади препитанието, като се издига с балон. Ал. Константинов, БПр, кн. 3, 30. Тогава един ловец каза, че ще отиде да си вземе пушката, ще го надупчи на решето, ще му излезе въздухът и съвсем мирно и тихо ще си падне над къщите. .. Учителят каза, че това вече съвсем ще стане, защото балонът е пълен с хелий. Й. Радичков, ГП, 95. Руският военен балон при своето издигане вчера претърпя тежки повреди. Между другото обвивката на балона се пукна. Ранени няма. БД, 1909, бр. 13, 3.

2. Детска играчка от еластична обикн. цветна материя (каучук, пластмаса), която при надуване получава сферична или цилиндрична форма; балонче. — Таткоизвика детето, като дотича развълнувано при нас, — На онова момче му купиха балон! Б. Райнов,ЧЪ, 121. Надувам балон.

3. Подобен еластичен надуваем предмет за отчитане на количеството алкохол в кръвта, предимно на шофьори.

4. Техн. Стъклен или метален съд с кълбовидна или цилиндрична форма и различно предназначение. Тя [лампата на Лодигин] представлява стъклен балон, пълен с въздух, в който са припоени два дебели медни проводника, съединени с въглена пръчица. Физ. VIII кл, 1965, 71. Разливането и затварянето на сиропа става в предварително почистени, измити и загрети стъклени балони с вместимост 25 л или в бутилки с различна вместимост. М. Киров, ТК, 67.

Вдигам / вдигна на балон някого. Разг. Подигравам се, присмивам се на някого. — В Търново, казват, имало десет хиляди от оранжевата гвардия. Младият се засмя. — Само това ни остава — да ни напердашат. Комунистите ще ни дигнат на балон. Как ни се смееха! Ем. Станев, ИК 1, 486.

— Фр. ballon.

Списък на думите по буква