БАЛО̀СВАМ

БАЛО̀СВАМ, ‑аш, несв.; бало̀сам, ‑аш, св., прех. Диал. Преча на някого в работата му, като отвличам вниманието му с нещо; залисвам, забаламосвам. балосвам се страд.

БАЛО̀СВАМ СЕ несв.; бало̀сам се св., непрех. Не се занимавам с това, което трябва, залисвам се, разсейвам се с нещо; балтавя се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква