БАЛО̀СВАНЕ

БАЛО̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от

балосвам и от балосвам се; залисване, забаламосване.

Списък на думите по буква