БАЛО̀Т

БАЛО̀Т м. Остар. Малка бала; топ. Голямата търговия купува и продава само по цели кантаре, балоти, парчета и пр. Знан., 1875, бр. 1, 12.

— От фр. ballot.

Списък на думите по буква