БАЛОТА̀Ж

БАЛОТА̀Ж м. Полит. Повторно гласуване за определен ограничен брой лица, когато при избор никой от предишите кандидати не е получил необходимия брой гласове, за да бъде избран; балотиране.

— Фр. ballotage.

Списък на думите по буква