БАЛОТА̀ЖЕН

БАЛОТА̀ЖЕН -жна, ‑жно, мн. ‑жни. Полит. Прил. от балотаж. Балотажна система.

Списък на думите по буква