БАЛСА̀М

БАЛСА̀М м. 1. Гъст ароматен сок — сложна смес от растителна смола и етерни масла, който се отделя от някои растения и намира приложение в парфюмерийната, медицинската и химическата промишленост. А върху жъртвеника Властелинът на Пръстена кадеше сива амбра,.. и балсам. Н. Райнов, БЛ, 46. По източните склонове на Скалистите планини е разпространен така нареченият балсамов бор, от чиято кора се отделя прозрачен лечебен сок — балсам. Л. Мелнишки, К, 28.

2. Вид лекарство за успокояване на болки, приготвяно от такъв сок. Рани кървави юнашки / с роса мия, с балсам връзвам. Ив. Вазов, Съч. IV, 116. От сутрин до вечер седеше и Кутрио, сам в своя дюкян на другия край на улицата, с дълъг чибук в ръката си, между безброй кутии, стъкла и книжни кесии, пълни с миризливи прахове, треви, мехлеми и балсами. Д. Талев, СК, 15.

3. Прен. Нещо (думи, действия), което успокоява някого, облекчава мрачното, песимистично душевно състояние на някого. Знаех, че словата ми разраняват вечната жувеница в душата, която ти лекуваше с балсама на вярата, както и аз я бях лекувал със самооблъщения и съчинителства. Ем. Станев, А, 222-223. Думи мои, прави думи, / думи нажалени, / .. / Не сте вие балсам сладък / за мен, за душа ми. Ц. Церковски, Съч. I, 147. Идеш да дадеш утеха / на разбитите сърца, / .. / С дума блага на уста, / балсам да лейш навред. Ив. Вазов, Съч. I, 62.

Падам / падна като балсам <на душата (сърцето)>. Успокоявам някого, облекчавам, лекувам душевните му мъки.

— От финик. през гр. μπάλσαμον или ит. balsamo. Друга (остар.) форма: балза̀м.

Списък на думите по буква