БАЛСАМО̀СВАНЕ

БАЛСАМО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от балсамосвам и от балсамосвам се; балсамосвание.

Списък на думите по буква