БАЛСАМО̀СВАНИЕ

БАЛСАМО̀СВАНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Балсамиране; балсамосване. Моите медицински колеги.. искаха незабавно да се захванат с опити, за да изследват свойствата на направеното балсамосвание, но аз се възпротивих. ССГ (превод), 19-20.

Списък на думите по буква