БА̀ЛСАРА

БА̀ЛСАРА ж. Диал. Микроскопична паразитна гъбичка по листата на лозата; лозова плесен. Друга болест, от която най-често страдат нашите лозя е: маната — балсара. Хр. Даалиев, ТИА, 10.

— От тур. balsıra. — От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква