БА̀ЛСУДЖУК

БА̀ЛСУДЖУК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Вид сладкиш, приготвен от сгъстена гроздова мъст, нишесте и орехови ядки под форма на суджук; мъстеница. На ръката ми са нанизани четири гевречета, а пред мен, в една жълта книга, се мъдри цял балсуджук, пълен с орехови ядки. Д. Немиров, КБМ, кн. 3, 15. Те [кадъните] се гушеха една в друга, ядяха с каносани пръспш балсуджук и се смееха. Ст. Сивриев, ПВ, 148.

— От тур. bal—sucuğu.

Списък на думите по буква