БАЛТА̀Я

БАЛТА̀Я СЕ, ‑а̀еш се, мин. св. ‑а̀х се, несв., непрех. Разг. Залисвам се, отклонявам се от това, което трябва да върша; балтавя се, мотая се. Защо се балтаеш толкова време? Тръгвай вече, че ще закъснееш!

От рус. болта̀ться. Друга форма: бълта̀я се.

Списък на думите по буква