БАЛУ̀Р

БАЛУ̀Р м.Многогодишно тревисто растение от сем. житни с високо от 1 до 2 м изправено стъбло и коренище с дължина до 1 м, вид труден за изкореняване плевел. Sorghum halepensis. Сто декара ягоди, другари вдигна ръка Петко Йотов, са сто тона плод,.. Но ягоди! А не балур. От балура, колкото и да е гъстък и дебел на корен, никой още не е взел пари!… С. Северняк, ОНК, 160. Два пъти баба Йордана запрята престилката си за да отнесе на магарето от едрия балур. Г. Мишев, ЕП, 189. Жени с мотика и мазолеста ръка / повалят на балура гъстата войска. А. Муратов, ЖП, 13.

Списък на думите по буква