БАЛЪКЧЍЙСКИ

БАЛЪКЧЍЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. и диал. Прил. от балъкчия; рибарски. Страшна беше арапина / .. / уста има малко млого / малко млого три корита, / три ко‑

рита балъкчийски. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 144.

Списък на думите по буква