БАЛЬО̀Р

БАЛЬО̀Р м. Работник, специалист по приготвяне на бали, свързване на бали от различни материали. Бальор на хартиени и мукавени отпадъци. Бальори на тютюн.

— Фр. balleur.

Списък на думите по буква