БАЛЮСТРА̀ДА

БАЛЮСТРА̀ДА ж. Архит. Декоративна и предпазна невисока ограда на стълбище, балкон, тераса, мост и др., направена от отвесни стълбчета, свързани с хоризонтална греда, опора от различен материал. Пълзяща теменужена черта / обхваща пак бароковите сгради / и бавно се изкачва вечерта / по стълбището с бели балюстради. В. Петров, ТЗ, 39. Понякога из запустелите дворчета със заленясали каменни алеи и зад балюстрадите на балконите ще се мръдне превита фигура с островърха бяла брадица. С. Северняк, ИРЕ, 115.

— От фр. balustrade.

Списък на думите по буква