БАМБАКЀРЕН

БАМБАКЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Диал. Памучен; бабакерен. Заспала ми назли Гана / во неделя на утрина / на постели бамбакерни. Нар. пес., СбБрМ, 432.

Списък на думите по буква