БА̀МБАЛУ̀МБА

БА̀МБА-ЛУ̀МБА междум. Припев в някои народни песни (наподобяващ ритъма на ударен инструмент). Аз забравих да се женя, / драм, бамба-лумба, драм, / дор ма чичо не подкани. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 279.

Списък на думите по буква