БАМБАМ

БАМ-БАМ и бам-бам-бам междум. За наподобяване звук от камбана, от ударен инструмент или изстрел. Скакалец в нощта / бие барабан: / — Тра-та-та / — Бам-бам-бам! Ем. Попдимитров, ПМ, 46.

Списък на думите по буква