БА̀МТЕЛ

БА̀МТЕЛ м. Остар. Малка остра брадичка от косми под долната устна. — Това не е малко нещо, .. — каза един дебел нисък, чернокож, с тъничък чер бамтел под долнята устна българин. Ив. Вазов, Съч. VI, 84.

— От тур. bamteli.

Списък на думите по буква