БАНА̀ЛЕН

БАНА̀ЛЕН, ‑лна -лно, мн. ‑лни, прил. Съвсем обикновен, безинтересен, лишен от изразителност поради честата си употреба; изтъркан, изтрит, тривиален. Той усети, че шегата му е банална и дори неуместна, че смехът му звучи напрегнато и неубедително, и се изчерви. Ем. Манов, ДСР, 56. Той е в състояние да те разплаче с най-обикновени фрази. Какво може да бъде по-банално от думите: "кисело зеле със свинско месо"? Ал. Константинов, Съч. I, 133. Банална история. Банална мелодия. Банален сюжет. Банално сравнение.

— От фр. banal.

Списък на думите по буква