БАНА̀ТЧАНКА

БАНА̀ТЧАНКА ж. Жена, която е родена или живее в Банат. Завърналите се в родината банатчанки се отличават с живописната си носия.

Списък на думите по буква