БАНДЕРО̀Л

БАНДЕРО̀Л м. 1. Книжна лента, залепена върху някои предмети за удостоверяване, че е платен съответният акциз. Дигат ти иигарите, които малко преди това на българската граница си купил без бандерол. Кр. Белев, 3, 100.

2. Книжна обвивка, обикн. във вид на широка лента, на изпратен по пощата пакет с печатни произведения, малки предмети и др., която удостоверява, че е заплатена съответната пощенска такса.

3. Пощенска пратка, увита в такава лента.

— От ит. banderuola през фр. banderole.

Списък на думите по буква