БАНДЕРО̀ЛА

БАНДЕРО̀ЛА ж. Остар. Бандерол. Книгите бяха все социалистически,.., вестницитесоциалистически; един от тях, в бандерола, Невенка зачудена видя, че беше надписан. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 152.

— От ит. banderuola.

Списък на думите по буква