БАНДЕРО̀ЛЕН

БАНДЕРО̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който се отнася до бандерол. Бандеролна пратка. Бандеролно отделение. Бандеролно право.

Списък на думите по буква