БАНЀЛА

БАНЀЛА ж. Плоска, метална или пластмасова лесно огъваща се пръчица за попълване и подсилване на някои части от облеклото. Корсет с банели.

— От фр. baleine.

Списък на думите по буква