БА̀НЕЦ

БА̀НЕЦ, мн. ‑нци, м. Остар. Прислужник в баня. Архитектонът. . мисляше, че, като направи банята, щеше да получи освобождението си за награда; но бе излъган в надеждите си,..: защо Негиш го направи свой банец и горки архитектон ся видя принуден да слугува на Негиша и на человеците му, кога ся къпяха. Г. Кръстевич, ИБ, 316.

Списък на думите по буква