БА̀НИНА

БА̀НИНА ж. Диал. Банство. Покани си Марко това срамно госте, / седем краля от седем крайнини, / девет бана от девет банини. Нар. пес., СбНУ, LХIII, 110.

Списък на думите по буква