БАНКЀРСТВО

БАНКЀРСТВО, мн. няма, ср. 1. Занятие на банкер.

2. Остар. Събир. Банкерско съсловие.

— Друга (остар.) форма: банкиѐрство.

Списък на думите по буква