БАНКЀТЕН

БАНКЀТЕН1, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Прил. от банкет1. Банкетна зала. Банкетна маса. Банкетни речи.

БАНКЀТЕН

БАНКЀТЕН2, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Прил. от банкет2. Банкетна настилка.

Списък на думите по буква