БАНКИЀРСТВО

БАНКИЀРСТВО, мн. няма, ср. Остар. Банкерство.

Списък на думите по буква